Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Ny ansøgningsrunde til nordiske samarbejdsprojekter i Nordvestrusland og Østersøregionen

03.03.20 | Nyhet
Adam Whitlock
Photographer
Adam Whitlock
Nordisk Ministerråd har øremærket 10 millioner danske kroner til projekter, som involverer samarbejde i Nordvestrusland og Østersøregionen. Der er nu åbnet en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 27. april 2020. Der kan foreslås projekter af enhver art, som er af fælles interesse, og der er afsat særlige midler til styrkelse af demokrati, menneskerettigheder, civilsamfund og ngo-samarbejde.

Den 2. marts 2020 åbnede Nordisk Ministerråd en ny ansøgningsrunde til finansiering fra to af sine programmer: programmet for nordisk-russisk samarbejde og programmet for ngo-samarbejde i Østersøregionen. Målet er at opmuntre til initiativer, som opbygger kompetencer og styrker netværk ved hjælp af forskellige aktiviteter, fx udveksling af erfaringer og bedste praksis.

 

Retningslinjer og ansøgningsfrist

Programmet for nordisk-russisk samarbejde har øremærket 3 millioner danske kroner til en generel ansøgningsrunde om midler og 3 millioner danske kroner til sit initiativ for civilsamfund og menneskerettigheder. Programmet for ngo’er har afsat 3,8 millioner danske kroner til finansiering af projekter i hele Østersøregionen, herunder de nordiske lande, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Polen og Hviderusland. Ansøgningsfristen er 27. april 2020 klokken 23.59.59 CET. Læs om de to programmer og retningslinjerne for ansøgninger om finansiering, inden du sender din ansøgning, ved at klikke på nedenstående links.

Ansøgningsfristen er 27. april 2020

Nordisk Ministerråd