Planer och budget 2011

Nordiska ministerrådet

Informasjon

Publish date
Abstract
Budgettet er udarbejdet efter de retningslinjer som er givet af de nordiske samarbejdsministre. Siden sommeren 2007 har globaliseringsarbejdet været retningsgivende for Nordisk Ministerråds virksomhed. Globaliseringsinitiativet har ikke mindst bidraget til en større fokusering på de globale udfordringer i Nordisk Ministerråds arbejde, ikke kun for de globaliseringsmidler, der koordineres og disponeres af samarbejdsministrene, men også i de enkelte fagministerråd. Samtidig har det medført et tættere tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige ministerråd. I budget 2011 er midlerne til globaliseringsinitiativerne yderligere styrket, således at de nu udgør ca. 72 MDKK. På fire år er midlerne til globalisering således vokset fra ingenting til nu at udgøre ca. 8 procent af budgettet. Dette vidner om betydelig fleksibilitet i det nordiske budget. Statsministrene har valgt at prioritere "grøn vækst", som også var temaet for det meget vellykkede Globaliseringsforum 2010, og det kommende finske formandskab har klima som overordnet tema for Nordisk Ministerråds arbejde i 2011. På den baggrund er disse områder prioriterede sammen med initiativer med særlig stærk støtte i landene, initiativer med potentiale for ekstern medfinansiering og initiativer af tværsektoriel karakter. Det er Ministerrådets vurdering, at budgetprocessen og Rådets involvering i processen i 2010 forløb til begge parters tilfredshed. Fra og med budget 2011 er kategoriinddelingen af budgetposterne i Nordisk Ministerråds budget justeret med det formål, i større omfang end tidligere, at isolere de egentlige projektaktiviteter fra øvrige aktiviteter.
Publication number
2010:778