Muistisairaan maahanmuuttajan hoito

Käytännön käsikirja

Informasjon

Publish date
Abstract
Pohjoismaissa todennäköisesti yli puolella miljoonalla ihmisellä on dementoiva sairaus tai lieviä kognitiivisia häiriöitä. Muistisairaiden henkilöiden määrän odotetaan kasvavan jyrkästi vuoden 2020 jälkeen, kun sodanjälkeinen sukupolvi saavuttaa vanhuuden. Ryhmään kuuluu myös monia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka tulivat Pohjoismaihin 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla.Pohjoismaissa todennäköisesti yli puolella miljoonalla ihmisellä on dementoiva sairaus tai lieviä kognitiivisia häiriöitä. Muistisairaiden henkilöiden määrän odotetaan kasvavan jyrkästi vuoden 2020 jälkeen, kun sodanjälkeinen sukupolvi saavuttaa vanhuuden. Ryhmään kuuluu myös monia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka tulivat Pohjoismaihin 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla.Dementia ja maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aihe, josta poliittiset johtajat ja alan toimijat tarvitsevat enemmän tietoa tasa-arvoisen hoidon varmistamiseksi. Ulkomaalaistaustaisille ihmisille kehittyy dementoiva sairaus yhtä todennäköisesti kuin Pohjoismaissa syntyneille, mutta harvemmat heistä hakeutuvat hoitoon. Dementia tulkitaan eri tavalla eri puolilla maailmaa.Dementiaverkosto, jota Pohjoismainen hyvinvointikeskus koordinoi Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta, pyrkii työllään edistämään elämänlaatua, turvallisuutta, innovaatioiden määrää sekä dementian alan tietämyksen määrää ja laatua. Pohjoismainen hyvinvointikeskus koordinoi myös kolmea teemaverkostoa asiantuntijoille kohderyhmissä, jotka ovat suhteellisen pieniä kussakin maassa: dementia ja etniset vähemmistöt, dementia ja alkuperäiskansat sekä dementia ja kehitysvammaisuus.Muistisairaan maahanmuuttajan hoito on suunnattu niille, jotka työskentelevät dementiahoidon parissa Pohjoismaissa ja tapaavat päivittäin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Käsikirja on saatavilla tanskaksi, suomeksi, norjaksi ja ruotsiksi. Siihen on saatu innoitusta Alzheimer Europen raportista The deve- lopment of intercultural care and support for people with dementia from minority ethnic groups (2018).Alzheimer Europen julkaisu on suunnattu poliittisille johtajille. Tämä käsikirja on sen sijaan saanut alkunsa dementiaa ja etnisiä vähemmistöjä koskevasta teemaverkostosta vastauksena alan toimijoiden tarpeeseen saada helposti ajantasaista tietoa, joka on mukautettu pohjoismaisiin olosuhteisiin. Pohjoismaista on puuttunut lyhyt käsikirjamuodossa oleva johdanto tällaiseen tietoon.Muistisairaan maahanmuuttajan hoito ei ole tieteellinen julkaisu, mutta sen lähtökohtana on kirjoittajien oma tutkimusta. Jäseniä verkostossa on yksitoista ja he edustavat kahta kansallista osaamiskeskusta ja kuutta eri yliopistoa tai yliopistosairaalaa kolmesta Pohjoismaasta.Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävä on edistää kokemusten ja tietojen vaihtoa dementiaa sairastavien naisten ja miesten hoidosta, hoivasta ja elämänlaadusta. Toivomme, että tämä kirjoitus tarjoaa paremmat edellytykset potilaskeskeiselle hoidolle kasvavassa ryhmässä pohjoismaalaisia, joilla on maahanmuuttajatausta ja jotka elävät dementian kanssa.