Oversigt over ringmærknings- og genfundsdata for ederfugl i Østersø/Nordsøområdet

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Ederfuglen er i alvorlig tilbagegang i Østersøen og Nordsøen, kønsbalancen er skæv med et stort overtal af hanner, og derfor er en international forvaltningsplan er under udarbejdelse i regi af Vandfugleaftalen (AEWA). Bæredygtig forvaltning kræver opdateret viden om bestandens trækforhold og dødelighed, og den bedste kilde til denne viden er ringmærkning. Denne rapport giver et overblik over det omfattende materiale om ringmærkede og genmeldte ederfugle i Østersø/Nordsøområdet, i alt næsten 18.000 genmeldinger af mere end 125.000 ringmærkede fugle siden 1970. Detaljerede statistiske analyser af dette materiale vil kunne give vigtig ny viden om hvor ynglefugle fra forskellige områder tilbringer vinteren, og om dødeligheden hos begge køn og alle aldersklasser.
Publikasjonsnummer
2022:501