Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Temasession 2023: Energiförsörjning i en orolig tid

23.02.23 | Nyhet
Windmill, cloudy sky
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Hur skall Norden möta den pågående energikrisens utmaningar? Den här frågan står i fokus då de nordiska parlamentarikerna möts på Nordiska rådets temasession i Reykjavik 14–15 mars.

Europa upplever en energikris som är högt på agendan i alla de nordiska länderna. Den säkerhetspolitiska situationen med fokus på Rysslands invasion av Ukraina är en av de stora orsakerna till krisen. 

Norden står inför ett “trilemma” där energisäkerhet, hållbarhet och energipris ställs mot varandra. Inom det nordiska samarbetet är ambitionen att stärka säkerheten för energiförsörjningen i Norden och samtidigt säkra en tillgång på energi som är både hållbar och ekonomiskt rättvis för invånarna, i linje med visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Flera av de nordiska energimarknaderna är tätt sammankopplade. Det ger en god grund till att diskutera energisäkerhet på nordisk nivå.

Nordiska rådets president Jorodd Asphjell 

Nordiska rådets temasession är tillsammans med den ordinarie sessionen som sker i månadsskiftet oktober-november de två tillfällen under året då alla de 87 nordiska parlamentarikerna i Nordiska rådet möts för att debattera och ta beslut i plenum.