Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta

Mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia?

Informasjon

Publish date
Abstract
Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta – mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia? -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kunkin Pohjoismaan hyvät käytännöt nuorisojärjestöjen arviointiin ja laadun seurantaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä ja muodostettiin tilannekuva nuorisojärjestöjen toiminnan vaikutusten arvioinnista eri Pohjoismaissa. Hyvät käytännöt tarjoavat nuorisojärjestöille hyviä ehdotuksia toiminnan laadun parantamiseksi, kun taas laajempi tilannekuva tuottaa lisäarvoa erityisesti julkishallinnolle.
Publication number
2023:533