Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Udlysning fra det Nordiske Arbejdsmiljøsamarbejde under Nordisk Ministerråd til forskning om arbejdsmiljø og arbejdslivskriminalitet

15.12.23 | Støttemulighet
Det Nordiske Arbejdsmiljøsamarbejde ønsker mere viden om, dels hvordan forholdet mellem arbejdslivskriminalitet og arbejdsmiljø ser ud, og dels hvilke indsatser mod arbejdslivskriminalitet, der fører til et forbedret arbejdsmiljø. Samtidig er det målet at øge den generelle bevidsthed om arbejdslivskriminalitet og arbejdsmiljø i hele samfundet.

Informasjon

Opportunity category
Støtteordninger
Deadline
tor, 15/02/2024 - 15:00
External organization
Nordisk arbejdsmiljøudvalg
Financial framework
1.150.000 DKK
Countries
Norge
Danmark
Finland
Island
Sverige
Åland
Færøyene
Grønland
Det samiske språkområdet

Baggrund

Arbejdslivskriminalitet er et komplekst socialt problem, der foregår i mange forskellige brancher. Det gælder for eksempel inden for transport- og byggebranchen, hvor arbejdslivskriminalitet medfører øget risici for arbejdsulykker. I andre brancher kan arbejdslivskriminalitet fører til andre risici for eksempel inden for rengørings- og skønhedsbranchen. Uanset branche øges arbejdsmiljørisikoen ved arbejdslivskriminalitet. Det gælder ikke mindst i forbindelse med grænseoverskridende arbejdskraft. 

Bekæmpelse af arbejdslivskriminalitet står højt på den politiske dagsorden i alle de nordiske lande. Nordisk Ministerråd har indgået et samarbejde med de baltiske lande om at bekæmpe navnlig grænseoverskridende arbejdslivskriminalitet. Det har konkret ført til gennemførelse af aktiviteter både af myndigheder og arbejdslivets parter med henblik på at forebygge udnyttelse af arbejdstagere gennem bevidste overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Projektudlysning

Nordisk Arbejdsmiljøudvalg søger forskning, der fører til mere viden og praktiske anbefalinger og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan bruge til at håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer, der falder ind under arbejdslivskriminalitet.

Helt konkret skal forskningen:

  1. Øge viden om, hvordan sammenhængen mellem arbejdslivskriminalitet og arbejdsmiljø- og arbejdsmiljørisici ser ud.
  2. Øge viden om, hvilke indsatser mod arbejdslivskriminalitet, der fører til et forbedret arbejdsmiljø.
  3. Øge bevidstheden om arbejdslivskriminalitet og arbejdsmiljø gennem fokus på læring og øget viden i hele samfundet.

Målet med projektet er at:

  • forebygge overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen,
  • producere viden, der er til praktisk hjælp for tilsynsmyndighederne på arbejdsmiljøområdet i forhold til at bekæmpe arbejdslivskriminalitet,
  • bidrage til at forebygge ulykker og arbejdsmiljørelateret dårligt helbred som følge af arbejdslivskriminalitet i alle relevante brancher.

Hvem kan ansøge

Ansøgeren skal som udgangspunkt være offentlige eller private forskningsinstitutioner fra de nordiske lande med dokumenteret viden inden for rammen af indeværende projektudmelding.

Tidsplan og finansiering

Der er afsat i alt 1.150.000 DKK til fordeling på relevante projekter. De enkelte projekter kan vare flere år, men skal være afsluttet senest ved udgangen af ​​2025. 

Ansøgningskriterier

Ansøgningerne vurderes af Nordisk Arbejdsmiljøudvalg, som udarbejder en indstilling til Embedskomiteen for Arbejdsliv (EK-A), der træffer afgørelse om tildelingen.

For at ansøgningen kan vurderes, skal det dokumenteres, at mindst tre nordiske lande eller to nordiske lande plus minimum ét ikke-nordisk land deltager aktivt i projektet.

Udvalget vurderer ansøgningerne ud fra kriterier vedrørende projektets relevans inden for rammerne af projektudmeldingen, fagligt indhold, projektets nyhedsværdi, nordisk nytteværdi og faglige kvalifikationer i projektgruppen. 

Derudover vurderes det, om det er sandsynligt, at projektet vil blive gennemført inden for den anslåede tid og budget.

Ansøgningen skal indeholde en aktivitets- og tidsplan for projektets gennemførelse og anvendelse af midlerne.

Frist for ansøgning

Ansøgningen skal sendes til udvalgssekretær Gro Synnøve Rygh Færevåg på gro.synnove.faerevag@arbeidstilsynet.no senest den 15. februar 2023 kl. 15.00.  

Ansøgningen betragtes først modtaget, når asnøger har modtaget en kvittering fra Udvalgssekretæren.

Modtagne ansøgninger efter tidsfristen, kommer ikke i betragtning.