Åse Ombustvedt & Marianne Gretteberg Engedal (ill.)

Åse Ombustvedt & Marianne Gretteberg Engedal
Fotograf
Eigil Rasmussen-Korsager og Tove K. Breistein
Åse Ombustvedt & Marianne Gretteberg Engedal (ill.): Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? Ungdomslyrikk, Ena Forlag, 2019. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2020

En far håner, trakasserer og slår sønnen sin. Ikke bare én gang, men gang på gang og dag etter dag. Hvordan opplever gutten det, og hvilke konsekvenser får det?

Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? skildrer denne psykiske og fysiske volden. Det er ikke tradisjonell sosialrealisme, for forfatteren har lagt pennen i guttens hand, som om det er dikt i ei dagbok, og med guttens eget språk. På den måten viser forfatteren si solidariske holdning, og det gir dessuten diktene et lyrisk preg og fører til at vi opplever fornedrelsen innenfra.

Lest i sammenheng danner diktene ei vond historie om en hustyrann og hans sønn. De følbare konsekvensene kommer først til syne i resignerte samtaler med guttens mor, i kommentarer fra broren og i drømmen om et annet liv. Etter hvert blir konsekvensene mer tydelige. Gutten trekker seg tilbake fra andre ungdommer. Han avviser lærernes omsorg. Han greier ikke å konsentrere seg på skolen. Han slåss. Han skulker. Han streifer gatelangs om natta. Og han ser fram til å bli gammel nok til å skyte faren sin.

Indirekte skjønner vi at også faren er et offer. I sin tid tok han etter sin voldelige far. Nå har gutten som skriver, begynt å ligne sin far. Det kalles sosial arv. Denne smertefulle boka gjør oss likevel litt klokere, og da er det håp om forandring.

Åse Ombustvedts dikt er enkle i sin form, men slående med sitt innhold. Med korthuggede setninger og få ord makter hun å fortelle en viktig og smertefull historie som lodder dypt.

Teksten er illustrert av Skinkeape, som er pseudonymet til Marianne Gretteberg Engedal. Tegningene hennes har en presis følsomhet i seg og viser guttens vanskelige liv vekselvis innenfra og utenfra. Guttens indre følelsesliv blir tegnet med harde, voldsomme og mørke klussestreker. I kontrast står tegningene av den ytre situasjonen hans, hvor strekene er sirlige og tynne, og hvor følelsene hans først og fremst blir synlige i en anspent kropp og et angstfylt og ensomt gutteansikt.

Åse Ombustvedt (f. 1963) er lærer og forfatter. Dette er hennes tredje bok.