Innhold

22.12.21 | Nyhet

Poddsändningar: Nordiska röster om den gröna omställningen

Hur nära är vi batteridrivna flygplan? Vilken effekt har Greta Thunberg haft på svenskars attityder? Är småskaligt jordbruk framtiden? Hur kan vi äta mer hållbart? Det här är bara några av frågorna och utmaningarna som diskuteras i en ny poddserie producerad i samarbete med Monocle Radi...

20.12.21 | Nyhet

Grensehinderrådet får sterkere mandat i krisetider

Det nordiske Grensehinderrådet får sterkere mandat fra og med 2022. Framover skal rådet blant annet ha mandat til å handle raskere og mer resolutt i krisetider hvis den frie bevegeligheten kommer under press.

03.01.22 | Information

Om formannskapet i Nordisk ministerråd

Formannskapet i Nordisk ministerråd, som varer ett år om gangen, alternerer mellom de fem nordiske landene.