Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nytt Öresundsavtal välkomnas av Gränshinderrådet

07.05.24 | Nyhet
Anders Ahnlid leder Gränshinderrådets kickoff i Köpenhamn februari 2024.

Anders Ahnlid leder Gränshinderrådets kickoff i Köpenhamn februari 2024.

Fotograf
Lisa Wikstrand / Norden.org

Anders Ahnlid är ordförande för Gränshinderrådet under 2024.

Sverige och Danmark har nått en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal, som ska underlätta vardagen för både gränspendlare och deras arbetsgivare. Anders Ahnlid, ordförande för Gränshinderrådet, välkomnar beskedet och hoppas att det ska öppna för förenklade skatteregler i hela Norden.

- Ett uppdaterat Öresundsavtal är en god nyhet för alla tusentals människor som pendlar över sundet mellan Sverige och Danmark för att arbeta, och för de företag som har verksamhet på båda sidor om gränsen. Detta visar att våra länder kan bli överens också i komplicerade skattefrågor. Nu är det dags att ta det ytterligare ett steg vidare och förhandla fram smidigare skatteregler även mellan övriga nordiska länder, säger Anders Ahnlid.

Anders Ahnlid lyfter fram en analys som Gränshinderrådet tog initiativ till förra året och som pekar på ett antal problemområden som i dag hämmar den nordiska arbetsmarknaden och det är tydligt att den som arbetspendlar till ett annat nordiskt land, eller anställer någon från ett annat nordiskt land, stöter på onödig byråkrati och svårtolkade regler.

I värsta fall leder det till att arbetsgivare tvekar att anställa och arbetstagare tvekar att ta ett jobb på andra sidan gränsen och länderna går miste om de ekonomiska fördelar som den fria rörligheten för med sig.

Nya avtalet underlättar för pendlare

Syftet med det nya Öresundsavtalet är främst att förenkla och lätta på den byråkratiska bördan för gränspendlare och deras arbetsgivare. Det ska resultera i en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresund och skapa förutsättningar för fler jobb och högre tillväxt. 

Förenkling och mindre byråkrati är också en av de frågor som Gränshinderrådet lyfter med regeringarna när det kommer till det nordiska skatteavtalet och andra skatterättsliga regler.

Det nya Öresundsavtalet anpassas till dagens arbetsmarknad. Gränspendlare ska framöver ha större möjligheter till hemarbete i sitt bosättningsland, utan förändrad beskattningssituation. Denna flexibilitet ska även vara tillgänglig för offentligt anställda, vilket hittills inte har varit fallet. 

Den så kallade kompensationsordningen kommer fortsättningsvis även att omfatta kompensation för offentligt anställda som inte betalar inkomstskatt i sin hemkommun, vilket nu inte görs. 

Nu ska en teknisk granskning av avtalet påbörjas och ambitionen är att Sverige och Danmark undertecknar avtalet så fort som möjligt så att det kan träda kraft 2025.

Fakta:

- Gränshinderrådet är ett oberoende organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. 

- Gränshinderrådets främsta uppgift är att vara pådrivare gentemot de nationella politiska och administrativa systemen i syfte att skapa förutsättningar för en integrerad region där invånare enkelt kan arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna. 

- Arbetet är avgörande för att vi ska uppnå de nordiska statministrarnas Vision 2030 – att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region år 2030.