Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Ingen i Norden skal rammes af æresrelateret vold

03.09.19 | Nyhet
 Young woman looking out of window
Photographer
Martin Zachrisson / Norden.org
Nordisk Råds velfærdsudvalg ønsker et Norden, hvor mennesker frit kan forfølge egne drømme og ikke bliver styret af æresrelateret undertrykkelse og vold. Derfor anbefaler velfærdsudvalget et øget nordisk regeringssamarbejde på området.

- En af vore tids største frihedsudfordringer for det enkelte menneske i Norden er, når mennesker ikke får lov at bestemme over sig selv og sin fremtid. Men bliver dikteret af andre ud fra et æresargument. Det vil velfærdsudvalget gøre op med, lyder det fra udvalgsmedlem Maria Stockhaus. Og det er baggrunden for at Mittengruppen har stillet forslaget og at velfærdsudvalget nu anbefaler, at de nordiske regeringer samarbejder for at forebygge og modarbejde æresrelateret undertrykkelse.   
 

Den enkeltes rettigheder krænkes 

Æreskultur er et begreb, som dækker over kulturelle mønstre, der indskrænker den enkeltes frihed og rettigheder fx retten til at få undervisning, have venner, dyrke fritidsinteresser, selv vælge sin partner og udleve sin seksualitet. Æresrelateret undertrykkelse udøves mod personer indenfor denne kultur, der ikke lever op til ”kravene”. Undertrykkelsen kan bestå i psykisk og fysisk vold.
 

Norden skal gøre hinanden klogere på det som virker 

Konkret anbefaler Nordisk Råds velfærdsudvalg de nordiske regeringer at samarbejde på området ved at undersøge og dele viden om og indsatser mod fx børneægteskaber, tvangsægteskaber, omskæring af kvinder samt forholdene for LGBT+ personer i miljøer, hvor en æreskultur finder sted. Viden, der skal gøre myndighederne endnu bedre til at sætte ind med indsatser, der virker.   
 

En af vore tids største frihedsudfordringer for det enkelte menneske i Norden er, når mennesker ikke får lov at bestemme over sig selv og sin fremtid. Men bliver dikteret af andre ud fra et æresargument. Det vil velfærdsudvalget gøre op med.

Maria Stockhaus, Nordisk Råds velfærdsudvalg

Det er også en ligestillingskamp 

Det er vigtigt, at myndighederne sætter ind tidligt med forebyggelse, der virker og er klar med den bedst mulige hjælp, når skaden sker, siger udvalgsformand Bente Stein Mathiesen. Hun påpeger, at der i dette forslag også ligger et ligestillingsperspektiv, som velfærdudvalget har fokus på, og som er en vigtig del af Agenda 2030. Nærmere bestemt mål 5; Ligestilling mellem kønnene.