Norðurlönd efla málsamfélag sitt: Ný yfirlýsing um norræna málstefnu

02.05.24 | Fréttir
Undertegning av Nordisk språkdeklarasjon
Ljósmyndari
Ninni Andersson/Regeringskansliet

Norrænir menntamálaráðherrar og menningarmálaráðherrar undirrituðu endurskoðaða tungumálayfirlýsingu við hátíðlega athöfn í Stokkhólmi.

Norðurlöndin stíga mikilvægt skref til að varðveita og efla tungumálin á svæðinu með nýrri yfirlýsingu um norræna málstefnu sem menningar- og menntamálaráðherrarnir undirrituðu 2. maí í Stokkhólmi.

Fyrsta yfirlýsingin um norræna málstefnu var samþykkt 2006. Í endurskoðuninni er tekið á áskorunum samtímans svo sem stafvæðingu og hnattvæðingu og leitast við að efla tungumálasamstöðu.

Hér er lagður grunnur að heildstæðri, samræmdri, framsýnni og skilvirkri málstefnu fyrir samfélagsbær, öflug og lifandi norræn tungumál. 

Lotta Edholm, skólamálaráðherra Svíþjóðar

„Ég gleðst yfir því að við erum nú búin að endurskoða tungumálayfirlýsinguna. Hér er lagður grunnur að heildstæðri, samræmdri, framsýnni og skilvirkri málstefnu fyrir samfélagsbær, öflug og lifandi norræn tungumál. Mikilvægt er að styrkja lýðræði, þátttöku og þróa áfram samnorræna sjálfsmynd,“ segir Lotta Edholm skólamálaráðherra Svíþjóðar.

Aukinn sveigjanleiki

Miklu skiptir í nýju málstefnunni að gert er ráð fyrir að auk yfirlýsingarinnar verði gerðar sveigjanlegar starfsáætlanir til þriggja ára og verða þær gerðar þannig úr garði að þær geti aðlagast breytilegum þörfum og tækniframförum. Þetta gefur til kynna sveigjanlegri nálgun við málstefnuna en eftir því hefur verið kallað vegna þeirra breytinga sem orðið hafa á tungumálalandslaginu á Norðurlöndum.

Sem norrænt samfélag viljum við varðveita, nota og þróa öll tungumálin okkar – ekki verður fram hjá því litið að aðgangur að tungumáli snýst um frelsi, lýðræði og jöfnuð

Parisa Liljestrand, menningarmálaráðherra Svíþjóðar

Í endurskoðuðu yfirlýsingunni er sjónum beint að mikilvægi tungumálanna út frá víðtækara samfélagslegu sjónarhorni, viðurkennt hlutverk þeirra til eflingar lýðræðis og menningarskilnings og lögð áhersla á tungumálaaðlögun í stafrænu og alþjóðlegu samhengi.