10.
Greinargerð varnarmálaráðherranna

10.1.
Greinargerð varnarmálaráðherranna 2019, munnleg, skjal 14/2019

249
Michael Tetzschner
Erindi

Det har meldt seg to til replikk på innlegget fra Aron Emilsson. Samtidig må vi passe på tidsrammen. Vi åpner også for at Peter Hultqvist kan komme tilbake med et sluttsvar.

258
Michael Tetzschner
Erindi

Ja, det var en litt liberal praksis, men det var også fordi vi hadde en underhåndsforståelse av at dette var et oppsummerende innlegg, der man i respekt for de momentene som var spilt inn tidligere

259
Linda Modig
Erindi

Herr president! Jag noterar att min replik blev struken. Jag noterar att presidiet tillåter att statsrådet använder två minuter utöver sin talartid.

260
Michael Tetzschner
Erindi

Det har sammenheng med det jeg nevnte, men hvis noen mener vi er for liberale, så skal vi rette oss etter det - allikevel med utvisning av et visst skjønn, slik at flere momenter kan bli brakt på b