Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Informationstjänster för fri rörlighet i Norden

Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de tre gränsregionala informationstjänsterna Nordkalottens Gränstjänst, Grensetjänsten och Öresunddirekt har särskild betydelse för det nordiska gränshinderarbetet och finansieras i olika omfattning av Nordiska ministerrådet.

Informationstjänsterna skapar trygghet för privatpersoner och företag som vill röra sig mellan de nordiska länderna och behöver hjälp med att finna information om regler och myndighetskontakter. De registrerar alla förekommande gränshinder samt analyserar om dessa kan lösas lokalt, regionalt eller nationellt. De identifierade gränshindren inrapporteras därefter till Gränshinderrådets sekretariat och dokumenteras i den nordiska gränshinderdatabasen.

Info Norden

Info Nordens primära uppgift är att förenkla privatpersoners möjligheter att röra sig fritt i Norden. På Info Nordens webbsidor hittar du allmän information om de olika ländernas regelverk och myndigheter samt praktisk information om hur du ska gå tillväga om du ska flytta, arbeta, starta eget eller studera i ett annat nordiskt land. 

Nordkalottens gränstjänst

Nordkalottens gränstjänst arbetar för ökad rörlighet över landsgränserna i Finland, Sverige och Norge genom vägledning, information och kontaktförmedling.

Øresunddirekt

Øresunddirekt är en offentlig dansk-svensk informationstjänst i gränsregionen mellan Danmark och Sverige.

Grensetjänsten Norge-Sverige

Grensetjänsten hjälper privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning mellan Norge och Sverige.

Nordisk näringslivsportal

Länkportal med relevanta länkar om att driva företag i de nordiska länderna.