Nordiske COP26-paviljonger trekker fulle hus

08.11.21 | Nyhet
alt=""
Fotograf
Matts Lindqvist / norden.org
En suksess. Sånn kan man ganske enkelt oppsummere den første uka i den nordiske paviljongen på COP26 i Glasgow. Fredag startet også programmet på huben til klimakonferansen som er åpnet i Helsingfors, i Nordisk kulturkontakts lokaler.

Publikum strømmet til både fredag og lørdag. Paviljongen i Glasgow var full til siste plass, nesten 300 mennesker fulgte med på arrangementene i Helsingfors, og via sosiale medier nådde programmet løpende rundt 100.000 personer. 

Den som ikke har mulighet til å dra til Helsingfors eller Glasgow, kan se strømmingen av alle arrangementene våre via vår mediepartner We Don’t Have Time.

Dialog mellom aktører fra alle samfunnsområder

En av hovednyhetene fra den første uka på den nordiske scenen var lanseringen av det nordiske pensjonsfondet med 130 milliarder dollar, en helt ny klimasatsing som ble presentert av seks nordiske statsministre og Finlands president. Også nyheten om at Grønland har sluttet seg til Paris-avtalen, ble offentliggjort i den nordiske paviljongen.

Lørdag var det tre timers Climate Action-talkshow med gjester både i Glasgow og Helsingfors, med diskusjoner om blant annet de nordiske klimamålsetningene, endringene i mat- og næringsmiddelsystemer, unges muligheter for å påvirke og kulturen som verktøy i klimaarbeidet.

– Paviljongen har samlet folk fra hele verden og fungert som et fantastisk eksempel på nordisk kompetanse og nordiske prosjekter. Vi er veldig stolte over at vi greier å skape dialog mellom aktører på tvers av alle deler av samfunnet: politikere, myndigheter og sivilsamfunn, unge og eldre, sier Michael Funch, prosjektleder for den nordiske tilstedeværelsen på COP26.

100 arrangementer på to paviljonger

Denne uka er det fokus på blant annet energispørsmål, nordisk-afrikansk klimasamarbeid og både regjeringenes og parlamentarikernes rolle og ansvar for å gi klima og biologisk mangfold mer plass på den politiske dagsordenen og ressurser på både nasjonalt og nordisk nivå. De nordiske landenes sjefforhandlere rapporterer daglig ved lunsjtid i direktesending om hvordan forhandlingene skrider fram.

I løpet av de to ukene går totalt 100 arrangementer av stabelen i Glasgow og Helsingfors, og 20 av disse kobler sammen de to paviljongene.