Rasmus Emborg valgt til president for Ungdommens nordiske råd

30.10.22 | Nyhet
Rasmus Emborg UNR
Photographer
Jere Tuononen/UNR
Rasmus Emborg fra Danmark ble i dag valgt til president for Ungdommens nordiske råd (UNR) under sesjonen i Helsingfors. Det blir Rasmus Emborgs andre år som president.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten jeg har fått fra UNRs medlemmer til å fortsette å lede forbundet. Jeg vil jobbe for en sterk ungdomsbevegelse i Norden og formidle virkeligheten vi unge opplever med en stigende klimakrise, psykisk uhelse blant unge og angrep på demokratiske rettigheter rundt i verden, sier Rasmus Emborg.

Rasmus Emborg, 25 år, er medlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og representerer Forbundet Nordens sosialdemokratiske ungdom i UNR. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap og har erfaring med nordisk samarbeid og organisasjonsledelse som konsulent for Socialdemokraterne i Danmark. Det siste året har han fokusert på å styrke UNRs innflytelse hos Nordisk råd.

I år har UNR for første gang talerett under hele sesjonen, noe som øker muligheten for å påvirke og styrker unges stemme i Norden.

–  Med økt innflytelse kommer også nye krav, og det kommende året ser jeg fram til å fortsette å utvikle samarbeidet med Nordisk råd og framtidssikre UNR. Jeg vil også kickstarte et samarbeid der vi for alvor tar tak i problemene med psykisk uhelse blant unge i Norden, sier Rasmus Emborg.

Under sesjonen har UNR behandlet 40 resolusjoner. De godkjente resolusjonene går nå videre til Nordisk råds sesjon, som finner sted i Helsingfors 31. oktober til 3. november.

 


Kontakt: 
Rasmus Emborg 
rasmusemborg@gmail.com

Contact information