Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordisk samarbeid om fornybar strøm fremheves på COP28

05.12.23 | Nyhet
Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch
Photographer
Andreas Omvik/norden.org
Vi ser frem til å overta formannskapet i Nordisk Ministerråd og fremme en tryggere, grønnere og friere nordisk region. Vår visjon er at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Når det gjelder energi, vil vi spesielt satse på samarbeid i strømmarkedet og elektrifisering, sier Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch på COP28.

Nordisk ministerråds Busch avsluttet et arrangement om energi på den nordiske paviljongen på COP28 5. desember med utgangspunkt i det internasjonale energibyrået (IEA) sin årlige rapport: World energy outlook. Et av hovedfunnene til IEA i år er at døren til å begrense global oppvarming til 1,5 gradersmålet, fortsatt er åpen – men – det haster. Sverige og de andre nordiske landene har alle ambisiøse mål, inkludert for utbygging av fornybar energi. Sverige skal nå netto nullutslipp allerede i 2045. Omstillingen vil kreve betydelig elektrifisering av industri og transport, og det er beregnet at strømforbruket vil doble seg. Busch la vekt på behovet for å investere massivt i et robust energisystem som kan levere kraften når og der den trengs. Da satser Sverige blant annet på kjernekraft, som kan virke sammen med mer fornybar energi som vind- og solkraft. 

 

Mer kraft raskere krever inkludering

Elektrifisering nevnes ofte som motoren i den grønne omstillingen. Andre løsninger må også til for å gjøre transport og industri utslippsfri, og sikre trygg energi som skader naturen minst mulig. Det hersker stor enighet om at vi må bygge ut fornybar energi for å bli lavutslippssamfunn innen 2050, og om at tempoet må kraftig opp. De nordiske landene har høye ambisjoner for å bygge ut kraftproduksjonen, men møter motstand når mennesker ikke kjenner seg inkludert. 

- Å sikre innbyggernes støtte til kraftutbygging, blir avgjørende for alle de nordiske landene de kommende årene, sier Kevin Johnsen, daglig leder av operativ virksomhet i Nordisk Energiforskning (NEF).  

Hydrogensamarbeid i gang

Hydrogen kan også bli en viktig del av løsningen. Ifølge DNV trenger vi åtte ganger mer hydrogen i verden for å bli lavutslippssamfunn innen 2050. For at det skal skje må infrastruktur på plass, og der kan Norden komme til å spille en betydelig rolle. Ifølge seniorforsker Sigrid Lædre ved Sintef er Norden godt posisjonert til å ta tak i potensialet ved hydrogen: Med et tett samarbeid på tvers, vil de nordiske landene kunne ta en ledende rolle i den europeiske satsningen på hydrogen, skriver Lædre i SINTEF. Hydrogen er en viktig energikilde i den grønne omstillingen og kan bidra til at vi går over til utslippsfrie løsninger i sektorer det er ekstra vanskelig å omstille, for eksempel i stål- og kjemisk industri. De nordiske energiministrene har sammen løftet frem hydrogen som en satsing i det nordiske samarbeidet. Da Nordisk Energiforskning utlyste midler for å legge til rette for nordisk infrastruktur for hydrogen, var interessen stor.

- Nordic Hydrogen Valleys as Energi Hubs er et forskningsprogram som ser på hele verdikjeden for hydrogen, fra produksjon til forbruk. Per i dag finansierer programmet fem prosjekter som til sammen legger grunnlaget for hydrogenhuber i Norden. Vår ambisjon er at programmet skal bidra med kunnskap som gjør at Norden lykkes med å bruke hydrogen som nullutslippskilde, sier Kevin Johnsen.