Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Det nordiske samarbejde på Folkemødet 2022

alt=""

Folkemøde menneskemængde

Ljósmyndari
Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix
16. - 19. juni: Folkemødet i Danmark

Folkemødet på Bornholm sætter igen rammen for politisk debat i øjenhøjde. Det nordiske samarbejde deltager med seks højaktuelle arrangementer samt toptunede paneldeltagere, der drøfter udfordringer anno 2022 samt nordiske løsninger i forhold til at skabe verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Vores debatter på Folkemødet 2022

16. juni kl. 12.45: Fremtidens bæredygtige byggeri i Danmark og Norden

Udfordringerne i byggebranchen er åbenlyse: Byggerier tegner sig tilsammen for omkring 40 procent af den globale CO2-udledning. Og størstedelen af en bygnings klimabelastning kommer fra byggematerialer, byggeri og nedrivning. Den gode nyhed er, at der kan gøres noget ved det! 

Sted: Danchells telt (A38)

17. juni kl. 12.45: Grænseløse nordiske uddannelsesmuligheder

I Norden har der været gode muligheder for at studere i nabolandene, men COVID19 viste os, at det åbne og grænseløse Norden ikke altid er så grænseløst. Hvordan sikrer politikerne, at unge har tillid til, at de kan studere i nabolandene i fremtiden uden at bommen igen går ned? Og hvilke fordele giver det den enkelte unge og samfundet som helhed, at unge kan studere i de andre nordiske lande?

Sted: Kæmpestrandens debattelt (J5) + LIVESTREAM

17. juni kl. 17.45: Flygtninge på arbejdsmarkedet

På Bornholm går kommunen - modsat de fleste andre, aktivt ind i bestræbelserne på at modtage flere kvoteflygtninge, end man er forpligtet til. Hvad ligger der bag den tilgang? Hvilke fordele giver det? Er der nogle dilemmaer? Kan dette inspirere andre i Danmark og i Norden? Og hvad kan vi lære af vores nabolande? 

Sted: Ydermolens debattelt (G8)

18. juni kl. 10.15: Sådan lever du CO2 neutralt - politikerne i dialog med civilsamfundet

Nordisk samarbejdsminister Flemming Møller Mortensen inviterer civilsamfundsorganisationer fra Danmark og Norden (DUF, 92 gruppen og de to norske organisationer Bærekraftigt Liv Framtiden i våre hender) til en drøftelse af, hvad der skal til for, at vi bliver bæredygtige producenter og forbrugere.

Sted: Kæmpestrandens debattelt (J5)

18. juni kl. 11.30: Mor, jeg er ensom!

For mange unge i Danmark og i Norden kæmper med psykiske udfordringer. Det går ud over trivslen, kan føre til isolation og i yderste konsekvens vælger nogle unge at tage livet af sig selv. Med udgangspunkt i unge-beretninger fra virkeligheden skal vi drøfte, hvorfor kan det gå så galt, og hvad kan vi gøre ved det.

Sted: Ydermolens Debattelt (G8)

18. juni kl. 16.30: Skal vi prioritere energi- og klimakrisen eller biodiversitetskrisen?

For at Norden kan blive den mest bæredygtige region, skal vi gøre os uafhængige kul, olie og gas og i stedet omstille os helt til at benytte energi fra fx vind og sol. Men en stor udvidelse af havvindmølleparker vil presse naturen. Hvordan kan Danmark og Norden løse begge kriser på samme tid?

Sted: Røgeriets debattelt (F13)