Prosjektorganisering

Skulptur Britt Smelvær
Fotograf
Oddleiv Apneseth/norden.org
Prosjektet «Profilering og posisjonering av Norden» er forankret i Nordisk ministerråd på oppdrag fra de nordiske samarbeidsministrene.

Nordisk ministerråds generalsekretær er overordnet prosjekteier for prosjektet «Profilering og posisjonering av Norden». 

Avdelingssjefen for Nordisk ministerråds kommunikasjonsavdeling ivaretar den løpende disponeringen av prosjektet.

Til prosjektet er det tilknyttet en prosjektleder som tar seg av den daglige driften av prosjektet.

Det er dessuten etablert en intern arbeidsgruppe for prosjektet. Arbeidsgruppens rolle er å bidra til å utarbeide profileringsstrategien og være prosjektlederens bindeledd til avdelingene ved Nordisk Ministerråd.

Referansegruppe

Videre er det tilknyttet en nordisk referansegruppe til prosjektet. Referansegruppen består av en representant fra hvert av de nordiske landene. Gruppen skal, i tillegg til å ha en rådgivende funksjon, bistå Nordisk ministerråd med informasjon og kunnskap om nordiske profileringsinitiativer og -aktiviteter internasjonalt. Gruppen skal også utvikle informasjonsmetoder som sikrer at de nordiske landene og Nordisk ministerråd kan koordinere sin virksomhet mot andre aktører og unngå overlappende profileringsaktiviteter.

Gruppen har en rådgivende rolle ved utformingen, implementeringen og oppfølgingen av initiativer og prosjekter som er knyttet til strategien for internasjonal profilering av Norden.

Medlemmer av referansegruppen: 
 

Sima Al-khafaji og Meira Pappi, Finland

Hanne Brusletto, Norge

Per Sjönell og Elenore Kanter, Sverige

Sveinn Birkir Björnsson, Island

Christine Pii Hansen, Danmark

Pall Nolsøe, Færøerne

Tanny Por, Grønland

Tiina Björklund, Åland