Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Kriser satte prägel på Gränshinderrådets arbete 2022

24.03.23 | Nyhet
Gränshinderrådets medlemmar Sven-Erik Bucht och Vibeke Hammer Madsen, ordförande 2022.

Gränshinderrådets medlemmar Sven-Erik Bucht och Vibeke Hammer Madsen, ordförande 2022.

Fotograf
Lisa Wikstrand / Norden.org

Gränshinderrådets medlemmar Sven-Erik Bucht och Vibeke Hammer Madsen, ordförande under 2022.

Fyra stora områden som är viktiga för den fria rörligheten präglade mycket av det nordiska Gränshinderrådets arbete under 2022. Dessutom satte en ny kris, den ryska invasionen av Ukraina, sin prägel på arbetet. Bland annat det kommer fram i årsrapporten för 2022.

Den 1 januari 2022 fick Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet i Norden, ett nytt starkare mandat att agera i kristider. Enligt mandatet ska Gränshinderrådet uppmärksamma regeringarna på problem med fria rörligheten som uppstår i kristider och även jobba för att problemen åtgärdas.

Det nya mandatet var en följd av de många problem med den fria rörligheten som uppkom under pandemin. Enligt årsrapporten hade det fram till januari 2022 inrapporterats 121 coronarelaterade störningar i den fria rörligheten och en del följdeffekter finns fortfarande kvar.

Brev till svenska regeringen

Redan i mars fick rådet tillfälle att handla enligt sitt nya mandat, visar årsrapporten för 2022. Det skedde när den svenska regeringen föreslog ett återinförande av transportörsansvar för ID-kontroller i Öresundsregionen. Motiveringen var att man ville slå vakt om den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Nya ID-kontroller skulle ha varit ett dråpslag mot arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark. Därför sände Gränshinderrådet ett brev till regeringen med uppmaningen att slopa planerna på ID-kontroller.

Planerna övergavs då, men den nya regeringen som tillträdde efter valet i september har väckt dem till liv igen. Därför har Gränshinderrådet skickat ett nytt brev med samma uppmaning som tidigare.

- Vi såg både under covidpandemin och nu under den ryska invasionen av Ukraina att fler och fler intressen kolliderar när de nordiska länderna vill beskydda sina befolkningar och slå vakt om den inre säkerheten. Därför satte Gränshinderrådet under fjolåret stort fokus på att den grundläggande fria rörligheten mellan våra länder inte ska nedprioriteras till fördel för ID- och gränskontroller i gränsregionerna, säger Vibeke Hammer Madsen, som var ordförande för Gränshinderrådet under 2022.

Satsning på stora temaområden

Under 2022 har Gränshinderrådet också i allt högre grad prioriterat arbetet med fyra så kallade temaområden, som alla är oerhört viktiga för den fria rörligheten i Norden, men som också utgör stora utmaningar för integration i Norden.

Det handlar om skatterelaterade gränshinder, erkännande av branschreglerade yrkeskvalifikationer, digitalisering och folkbokföringssamarbete.

- Hittar vi gemensamma nordiska lösningar på de frågorna så har vi löst en massa problem som står i vägen för den fria rörligheten mellan våra länder. Därför sätter vi nu mycket kraft på dem under de kommande åren, säger Siv Friðleifsdóttir, Gränshinderrådets ordförande för 2023.

Årsrapporten visar att Gränshinderrådet under 2022 har arbetat med 33 ”ordinära”, konkreta gränshinder, som har stor betydelse för enskilda människor och företag som jobbar och verkar över gränserna. Fem av de prioriterade gränshindren har avklarats. Fyra har lösts och ett har avskrivits som olösbart.

Fakta:

  • Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt men oberoende organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014.
  • Gränshinderrådet samarbetar med bland andra Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de tre gränsregionala informationstjänsterna Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge, Grensetjänsten Norge-Sverige och Øresunddirekt.
  • Målet är att rådet ska lösa 5 – 8 konkreta gränshinder per år.
  • Medlemmar i Gränshinderrådet 2023 är: Siv Friðleifsdóttir, Island, Annette Lind, Danmark, Vibeke Hammer Madsen, Norge, Kimmo Sasi, Finland, Sven-Erik Bucht, Sverige, Jens Heinrich, Grönland, John Johannessen, Färöarna Max Andersson, Åland, Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, Kjell-Arne Ottosson, Nordiska rådets representant.