Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Ny president för Ungdomens Nordiska Råd: ”Vi är här för att tänka långsiktigt – det är vi som skall leva med konsekvenserna”

29.10.23 | Nyhet
Anders Hansen i talarstolen på Ungdomens Nordiska Råds session i Oslo 2023.

Anders Hansen valdes till president för Ungdomens Nordiska Råd på deras session i Oslo.

Photographer
Emma Reijonen
Ungdomens Nordiska Råd (UNR) höll sin årliga session i Oslo under veckoslutet. Under sessionen valdes en ny president, danske Anders Hansen från Nordens Liberale Ungdom.

– Det känns mycket bra att få förtroendet – en samlad session röstade för mig som president, det är jag otroligt glad för och jag ser fram emot att sätta i gång med arbetet, säger Hansen.

Han säger att han gärna vill bygga vidare på det digra arbete som föregångaren Rasmus Emborg har gjort under de senaste två åren som president. Ungdomens Nordiska råd fick i fjol rätt att närvara och tala på alla Nordiska rådets möten, och det här är ett stort steg för att man skall kunna påverka politiken mer. Hansen säger att han ser ett stort ansvar i att utnyttja den nya position som UNR nu har uppnått.

– Vi kommer att fokusera mycket på att få mera taltid på Nordiska rådets möten och att se till att vi verkligen blir hörda – så att vi kan lägga vårt avtryck på den politik som förs i Norden.

Som svar på frågan om vilken som är UNR:s hälsning till parlamentarikerna i Nordiska rådet, som har sin session under den kommande veckan, svarar han efter en kort tankepaus:

– Vi är här för att tänka långsiktigt, det är vi som skall leva med konsekvenserna.

Utrikespolitik, klimat och mobilitet i fokus

Under Ungdomens Nordiska Råds session antogs flera resolutioner om utrikespolitik och klimat – det här är de två mest engagerande frågorna just nu, berättar Hansen.

– Med allt som sker i världen just nu – kriget i Ukraina, och nu under de senaste veckorna kriget mellan Israel och Palestina är utrikespolitik helt klart i fokus, vi hade många resolutioner som kom in i sista ögonblicket gällande de här frågorna, berättar han.

Klimatpolitik är också något som de unga är upptagna av, bland annat har man debatterat om att upprätta fler vind- och solenergiparker för att kunna producera utsläppsfri energi, men också att se till att säkra grön transport mellan de nordiska länderna.

–  Väldigt många unga är väldigt oroliga över klimatsituationen och vad den innebär för deras egen framtid och för kommande generationer, påpekar Hansen.

Ett tredje ämne som Ungdomens Nordiska råd särskilt fokuserar på är att öka rörligheten mellan de Nordiska länderna bland studerande.

– Vi vill att det skall vara ännu lättare att studera i ett annat nordiskt land för alla nordiska ungdomar.

Anders Hansen tillträder som UNR:s president från januari 2024 då den nuvarande presidenten Rasmus Emborgs mandat löper ut.

Ungdomens Nordiska Råd håller varje år sin session i samband med Nordiska rådets session. UNR:s representanter deltar på alla utskottsmöten och i plenum på Nordiska rådets session och har rätt att ta ordet i alla debatter.