Innhold

  21.02.22 | Information

  Om Nordisk råd

  Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.

  10.05.22 | Nyhet

  Disse kan vinne Nordisk råds musikkpris 2022

  Tolv verk er nominert til Nordisk råds musikkpris 2022 for sitt høye kunstneriske nivå. Her finner vi album med elektronisk musikk, folk og kunstmusikk samt nye konsepter som en nonett for fløyter og en bevegelsesopera, alt skapt av komponister fra de nordiske landene. Vinneren avsløres...

  06.05.22 | Nyhet

  Kraftig kritikk av mangelfullt nordisk transportsamarbeid

  De nordiske regjeringer sleper bena etter seg i spørsmålet om styrket samarbeid om transportinfrastruktur. I mange år har Nordisk råd bedt regjeringen om å styrke samarbeidet ved å opprette et eget ministerråd for transport. Så langt har regjeringen ikke fulgt parlamentarikernes ønsker....