Um stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum

Það á að vera hægt að flytja, ferðast til vinnu, stunda nám og reka fyrirtæki þvert á landamæri Norðurlandanna án þess að eiga á hættu að lenda milli steins og sleggju eða rekast á hindranir vegna óskýrra laga eða reglna. Opin Norðurlönd eru öllum til gagns. Vinnan við afnám stjórnsýsluhindrana á Norðurlöndum miðar að því að skapa opnari Norðurlönd.

Vinnan við afnám stjórnsýsluhindrana á Norðurlöndum er eitt af 14 verkefnum sem unnin eru innan ramma hnattvæðingarstarfs norrænu ríkisstjórnanna. Markmiðið er annars vegar að afnema nokkar hindranir á hverju ári, og hins vegar að koma í veg fyrir að nýjar hindranir verði til vegna lagasetninga í þjóðlöndunum.

Undanfarin ár hafa fjölmargir ólíkir aðilar tekið þátt í að auðvelda starfsemi þvert á landamæri með því að aðvelda aðgang að upplýsingum. Opnari Norðurlönd eru í þágu margra og það eru margir sem vinna að því að gera Norðurlöndin opnari.

Sameiginlegur vinnumarkaður

Norðurlöndin hafa lengi haft sameiginlegan vinnumarkað. Með skiptum á starfsafli hafa Norðurlöndin síðan á sjötta áratug síðustu aldar getað jafnað út ójafnvægi milli landa þar sem ójafnvægi hefur verið milli atvinnu og eftirspurnar eftir starfsafli.

Norðurlöndin hafa verið í betri aðstöðu til þess að takast á við hagsveiflur með sameiginlegum vinnumarkaði og þar með hefur þróunin verið meiri en annars hefði verið. Flutningur starfsafls milli landa er enn mikilvægur, ekki síst á landamærasvæðum Noðrurlandanna.

Norrænt atvinnulíf

Undanfarna áratugi hefur samþætting í norrænu atvinnlífi einnig aukist.

Hlutfall norrænu grannríkjanna í inn- og útflutingi hvers annars er mjög hátt. Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á undanförnum árum hefur það komið í ljós að stærsta hindrun fyrirtækja sem vilja starfa þvert á norrænu landamærin er hversu erfitt er að finna nauðsynlegar upplýsingar um regluverk og fleira í öðrum löndum. Einnig er bent á að spurningar um skattamál séu erfiðar.

Atvinnulíf sem getur starfað óhindrað þvert á landamæri Norðurlandanna er í þágu allra viðkomandi landa. Þess vegna er sífellt verið að setja í gang ýmis verkefni til að finna lausnir til þess að afnema stjórnsýsluhindranir á sviði atvinnulífs.

Haldnir eru ýmsir viðburðir og kaupstefnur jafnframt því að veittar eru upplýsingar til þess að örva og auðvelda lífið, norrænum fyrirtækjum sem vilja starfa þvert á landamæri.

Norðurlöndin og umheimurinn

Öll Norðurlöndin eru tengd Evrópusambandinu sterkum böndum, annað hvort með aðild að ESB eða sérstökum EES samningi.

Það þýðir að Norðurlöndin eru hluti af innri markaði ESB á flestum sviðum. Með tengslunum við ESB eru Norðurlöndin einnig skuldbundin til að fylgja hinum ýmsu fyrirmælum og tilskipunum sem samþykktar eru á Evrópuvettvangi.

Margar þeirra fjalla um frjálsa för einstaklinga innan ESB/EES og sameiginlegan evrópskan markað. Á þennan hátt er samspil milli norænnar baráttu fyrir opnum Norðurlöndum og sömu baráttu í Evrópu.

Markmiðið í báðum tilfellum er að nýta betur tækifæri Norðurlandanna og Evrópu með því að fækka þeim hindrunum sem pólitísk landamæri landanna mynda.