När och hur anmäler jag flytt till Grönland?

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?
Om du är dansk kan du skicka in en elektronisk flyttanmälan. Övriga nordiska medborgare måste anmäla flytten på en invandringsblankett i samband med ett personligt möte. Läs mer här.

Som medborgare i ett nordiskt land är du skyldig att anmäla flytt till Grönland endast om du ska vistas där i mer än sex månader. Men du har rätt att registreras som inrest och få ett personnummer om du vet att din vistelse blir längre än tre månader och du har en bostad eller fast uppehållsort på Grönland.

Om du ska vistas på Grönland längre än sex månader ska du senast fem dagar efter ankomsten anmäla invandringen till Grönland till din boendekommun.

Hur gör jag det?

Du anmäler inflyttningen på det lokala medborgarservicecentret (borgerservicecenter) eller bygdekontoret på ett personligt möte då du fyller i en invandringsblankett. Du hittar kontaktuppgifter till de grönländska kommunerna på www.sullissivik.gl, som är Grönlands samlade portal till de offentliga myndigheterna.

Vad ska jag ha med och vad ska jag ge upplysningar om?

  • Du ska ta med dig passet till Borgerservice.
  • Du ska ange ditt personnummer i det land du flyttar från.
  • Du ska ange den adress du flyttar från.
  • Du ska ange din adress på Grönland.

Du tas därefter med i det centrala folkbokföringsregistret i Danmark (centrale personregister), eftersom det grönländska folkbokföringsregistret administreras via det danska systemet.

Det kan vara bra att få ett boendeintyg (bopælsattest), som fungerar som dokumentation på vem du är och var du bor.

Om du er dansk

Om du flyttar till Grönland från Danmark och redan har ett danskt personnummer ska du lämna in en flyttanmälan senast fem dagar efter flytten.

Om du har NemID kan du anmäla flytten på webbtjänsten sullissivik, som är den samlade portalen till de offentliga myndigheterna på Grönland. Observera att Sullissivik endast är på danska och grönländska. 

Här kan du också få ett boendeintyg när du är registrerad som inflyttad.

Om du inte har NemID ska du lämna in en ifylld flyttanmälan till det lokala medborgarservicecentret på kommunkontoret eller bygdekontoret på den ort du flyttar till.

Det är gratis att göra en flyttanmälan.

Kom ihåg att den ska lämnas in till kommunen senast fem dagar efter inflyttning.

Flyttanmälan kan också omfatta de medlemmar i hushållet som flyttar till Grönland tillsammans med dig och även uppfyller kraven för anmälan (äkta make, sambo, barn osv.)

 

Om du flyttar från ett land utanför Norden

Du ska anmäla flytten hos den kommun du flyttar till. Om du inte är nordisk medborgare måste du ha uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller bevis från myndigheterna på att du är undantagen från kravet på uppehållstillstånd. Se länken nedan till sidan Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland.  

Det danska migrationsverket, Udlændingestyrelsen, kan ge dig råd om uppehålls- och arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare samt om familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd

Vilka villkor måste du uppfylla för att få arbeta på Grönland? Vissa yrken kräver särskilda tillstånd, läs mer under länken nedan: 

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.