Företag i Grönland

Foto: Fiskleverans på Brættet, Nuuk, Grönland
Fotograf
Mats Bjerde
Här kan du läsa om att starta företag i Grönland, inbegripet rekrytering, försäljning och handel.

Starta företag i Grönland

Om du vill starta företag i Grönland kan du hitta information på det grönländska självstyrets näringsportal Erhvervsportalen.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om att starta eller driva företag i Grönland kan du kontakta Grönlands självstyre.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.