Högre utbildning på Åland

En kvinnas högra arm och hand, iklädd stickad ljusbrun tröjärm, skriver med en svart penna i ett skrivblock. I bakgrunden syns en vit kaffekopp med fat av trä på samma ljusbruna träbord.
Fotograf
Unseen Studio / Unsplash
Vid Högskolan på Åland kan du läsa utbildningsprogram som leder till kandidatexamen, plugga fristående högskolekurser eller bygga vidare på din kandidatexamen med ett masterprogram. Här kan du läsa om hur ansökan och antagning går till.

I Finland finns två typer av institutioner för högre utbildning: yrkeshögskolor och universitet. På Åland finns yrkeshögskolan Högskolan på Åland, som erbjuder ett antal utbildningsprogram vilka leder till kandidatexamen (bachelor) och ett program på masternivå.

Du som är nordisk medborgare kan söka till utbildningar vid Högskolan på Åland enligt samma villkor som åländska medborgare. Detta tack vare den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning.

Kandidatutbildningar på Åland

Högskolan på Ålands utbildningsprogram kombinerar teoretisk och praktisk utbildning. De är mellan 3,5 och 4,5 år långa och ger mellan 210 och 270 studiepoäng (sp). Arbetspraktik ingår och programmen leder till kandidatexamen.

För att bli antagen till Högskolan på Ålands utbildningsprogram behöver du ha examen från en gymnasieutbildning på minst tre år, en yrkesinriktad examen eller motsvarande utbildning. Om du har en utomnordisk utbildning motsvarande gymnasium, ska du lämna in en kopia av dina betyg tillsammans med en auktoriserad översättning av dem till svenska eller engelska.

Högskolan på Ålands kandidatutbildningar är på svenska och du behöver kunna påvisa goda svenskkunskaper för att bli antagen till dem. Vissa kurser och en del kurslitteratur är på engelska, därför behöver du ha goda kunskaper också i det språket.

Utbildningsprogrammen är avgiftsfria för alla.

Masterutbildning på Åland

Högskolan på Åland har en masterutbildning i teknik med inriktning mot energiautomatisering och hållbarhet. För att bli antagen behöver du ha en Teknologie kandidatexamen och minst två års relevant arbetslivserfarenhet efter examen.

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan på Åland och yrkeshögskolan Arcada. Utbildningsspråket är engelska. Masterprogrammet är avgiftsbelagt för medborgare utanför EU, Schweiz och Liechtenstein.

Fristående högskolekurser på Åland

Förutom utbildningsprogrammen kan du läsa fristående kurser vid Högskolan på Åland genom Öppna högskolan, som också ger dig tillgång till andra finländska högskolors och universitets högskolekurser. Öppna högskolan har inga antagningskrav, utan alla som vill kan anmäla sig till öppna högskolekurser. Öppna högskolan tar ut en terminsavgift.

Utbyte till och från Åland

Om du inte vill gå en hel utbildning på Åland kan du undersöka möjligheterna att studera på Åland som utbytesstudent. Kolla med din läroanstalt om de erbjuder utbyte med Högskolan på Åland. Det finns också internationella utbytesprogram så som Erasmus+ och Nordplus.

Som student vid Högskolan på Åland kan du genomföra delar av dina studier eller praktik som utbytesstudent i ett annat land.

Högre utbildning i andra nordiska länder

Mer information

Vi har samlat nyttig information för dig som vill studera i ett nordiskt land i våra studieguider. I dem kan du bland annat läsa om studiestöd, studentbostäder och hur du får din utbildning erkänd i de nordiska länderna.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.