Søke jobb i Danmark

Jobsøgning i Danmark
Les her hvor du kan søke i jobb i Danmark.

Over hele Danmark finnes det jobbsentre der du kan søke arbeid. Jobbsentrene er også tilgjengelige på Internett, der de heter jobnet.dk.

På nettsiden kan du registrere deg som arbeidssøker, lese stillingsannonser og registrere din CV.

På borger.dk kan du lese mer om jobbsentre og Jobnet.

Nettstedet workindenmark.dk henvender seg til utlendinger som ønsker å arbeide i Danmark.

Du kan få vite mer ved å kontakte din bransjes fagforening.

Søk jobb i Danmark med dagpenger fra hjemlandet

Hvis du mottar arbeidsledighetsdagpenger i et annet nordisk land eller et EU- eller EØS-land, kan du i noen tilfeller få dagpengene utbetalt i tre måneder mens du flytter til Danmark for å søke jobb. Du kan lese mer under "Kan du få dagpenger ved arbeidsledighet fra et annet nordisk land mens du søker jobb i Danmark?" på Info Nordens side om regler for arbeidsledighetsdagpenger i Danmark.

Du kan få mer informasjon hos myndigheten som utbetaler dagpenger i landet der du er arbeidsledighetsforsikret.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.