Det offisielle nordiske samarbeidet

Det nordiske samarbejdes flag
Photographer
Magnus Fröderberg
Les om det offisielle nordiske samarbeidet.

Det offisielle nordiske samarbeidet er et omfattende politisk samarbeid mellom de fem nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.

Samarbeidet er basis for et åpent arbeidsmarked som i mer enn 60 år har gjort det mulig for nordiske statsborgere å arbeide i hele Norden.

Samarbeidet prioriterer barn og unges muligheter og støtter for eksempel unge i å studere ved høyere utdanninger i hele Norden.

Norden er en av de mest likestilte regionene i verden. Likestilling på arbeidsmarkedet har bidratt til Nordens økonomiske suksess. I Norden er andelen av kvinner som arbeider, en av de høyeste i verden, og nordiske menn har verdensrekord i foreldrepermisjon.

Gjennom sitt samarbeid styrker Norden interessen for nordisk arkitektur, film, mat, mote og musikk i resten av verden.

De nordiske landene har dessuten et omfattende samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner og naboland blant annet for å bekjempe menneskehandel og beskytte miljøet i Østersjøen og i det arktiske området.

Les mer om det offisielle nordiske samarbeidet på norden.org

Nordiske institusjoner og kontorer

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.