Rättigheter vid adoption på Färöarna

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne
Här kan du läsa om några av de ekonomiska rättigheterna du har som förälder vid adoption.

Har du rätt till adoptionsstöd?

Föräldrar som önskar adoptera ett barn kan få adoptionsstöd på 75 000 kronor för utgifter vid adoptionen. Stödet beviljas en gång för varje adopterat barn. Ansökan om adoptionsstöd skickas till Färöarnas socialmyndighet Almannaverkið, som avgör om stöd beviljas. Stödet utbetalas efter att riksombudet på Färöarna har skickat ett intyg om att barnet har kommit till Färöarna.

Föräldraledighetsreglerna för adoptivföräldrar

Föräldraledighetsreglerna är i grunden desamma för adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. Men adoptivföräldrar har rätt till fyra veckors extra föräldraledighet. Det innebär att adoptivföräldrar i regel har rätt till totalt 42 veckors föräldraledighet efter det att barnet har kommit. Dessutom kan en av föräldrarna också ha rätt till fyra veckors föräldraledighet före barnets ankomst.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.