Bostadsbidrag i Grönland

Grönland
Fotograf
Mats Holmström/norden.org
Här kan du läsa om bostadsbidrag i Grönland och vilka kraven är för att få bidrag.

Bostadsbidraget är ett hyresbidrag för hyresgäster. Du måste därför bo i en hyresbostad för att vara berättigad till bostadsbidrag. Dessutom är bostadsbidraget beroende av hushållets inkomst och antalet barn i bostaden.

Har du rätt till bostadsbidrag?

Det finns ett antal villkor för att få rätt till grönländskt bostadsbidrag:

  • Ditt hushålls totala inkomster får inte överstiga ett visst belopp som fastställts av det grönländska landstinget Inatsisartut.
  • Bostaden får ha högst ett rum mer än antalet personer i ditt hushåll. Undantag från detta görs i sex månader i samband med dödsfall eller andra sociala händelser, såsom skilsmässa.

Om du flyttar till en annan hyresbostad måste du ansöka om nytt bostadsbidrag.

Hur stort bidrag har du rätt till?

Det beror på din inkomst, antalet barn i bostaden och hyrans storlek. På Sullissivik (medborgarservice) kan du räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag, och i så fall hur mycket.

Hur ansöker du?

Du ansöker om bostadsbidrag i den kommun du bor i. Du ska ta med

  • en ifylld ansökan om bostadsbidrag
  • ditt hyreskontrakt
  • folkbokföringsintyg, boendeintyg eller flyttanmälan
  • lönespecifikationer för de senaste tre månaderna, det vill säga tre lönespecifikationer om du har månadslön och sex lönespecifikationer om du har tvåveckorslön
  • eventuella skilsmässo- eller separationshandlingar
  • eventuellt lärlingskontrakt eller studieintyg från din läroanstalt.

Du kan också ansöka om bostadsbidrag online på Sullissivik.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.