Rettigheter i forbindelse med adopsjon på Færøyene

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne
Her kan du lese om noen av de økonomiske rettighetene dere har som foreldre i forbindelse med adopsjon.

Har jeg rett til adopsjonsstøtte?

Hvis dere skal adoptere et barn, har dere som foreldre mulighet til å få adopsjonsstøtte på kr 75 000 til utgifter i forbindelse med adopsjonen. Støtten gis én gang til hvert adopterte barn. Søknad om adopsjonsstøtte skal sendes til Almannaverkið, som avgjør om det skal gis støtte. Støtten blir utbetalt etter at Riksombudet på Færøyene har sendt et bevis på at barnet har kommet til Færøyene.

 

Hvordan er reglene for foreldrepermisjon for adoptivforeldre?

Reglene er stort sett de samme for adoptivforeldre som biologiske foreldre. Adoptivforældrene har imidlertid rett til 4 uker lengre permisjon. Det vil si at adoptivforeldre som regel har rett til i alt 42 ukers foreldrepermisjon etter at barnet har kommet. I tillegg kan den ene av foreldrene også ha rett til fire uker før barnet har kommet.

Søknadspapireneer de samme for adoptivforeldre som for andre.

 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.