Førerkort i Grønland

Bil i Norge
Her kan du lese om hvilke førerkort som er gyldige i Grønland, hvordan du kan ta og fornye førerkort i Grønland, og hvordan du kan bytte et utenlandsk førerkort i et grønlandsk.

Du må ha gyldig førerkort for å kjøre bil, lastebil eller buss i Grønland. Det er ikke tillatt å kjøre motorsykkel i Grønland, men mopeder og snøskutere er tillatt. Det er lovpålagt å bruke hjelm ved kjøring med snøskuter og moped.

Hvilke typer førerkort finnes i Grønland?

Førerkort er delt inn i tre kategorier:

 • Kategori B – personbil
 • Kategori C – lastebil
 • Kategori D – minibuss (stor personbil) 

Det er ikke mulig å kjøre motorsykkel i Grønland. Mopeder kan kjøres av alle som har fylt 18 år, uten krav om førerkort. 

Må du ha førerkort for snøskuter?

Du trenger ikke førerkort for snøskuter i Grønland. Du må imidlertid ha fylt 18 år for at kjøre snøskuter. Det gjelder også såkalte "barnesnøskutere". 

Det er lovpålagt å bruke hjelm når du kjører snøskuter. 

Hvilke krav må du oppfylle for å ta førerkort?

Hvis det er det første førerkortet ditt, eller hvis du vil utvide førerkortet til en ny kategori, må du gjennom et utdanningsforløp for den aktuelle førerkortkategorien hos en godkjent kjørelærer. I tillegg må du:

 • være 18 år eller eldre
 • ha tilstrekkelig god fysisk helse og ha en helseattest fra legen
 • ikke være avhengig av alkohol eller narkotika
 • bestå en teoriprøve og en praktisk førerprøve

Hvor lenge er et grønlandsk førerkort gyldig?

Et grønlandsk førerkort er gyldig fra du har bestått førerprøven, til du fyller 70 år. Når du fyller 70 år, må du til legen, som vurderer om det er forsvarlig at du fortsetter å kjøre bil.

Etter at du har fylt 70 år, gjelder førerkortet ditt bare for kortere perioder:

 • Hvis du er 70 år, kan du få et førerkort som gjelder i fire år
 • Hvis du er 71 år, kan du få et førerkort som gjelder i tre år
 • Hvis du er mellom 72 og 79 år, kan du få et førerkort som gjelder i to år
 • Hvis du er 80 år eller mer, må førerkortet ditt fornyes hvert år 

Du må ha legeattest hver gang du skal ha fornyet førerkortet ditt.

Sykdom

Hvis du har en sykdom, for eksempel epilepsi eller diabetes, som gjør at du bare har fått førerkort for en tidsavgrenset periode, må du fornye førerkortet før det utløper. Vil du fornye førerkortet ditt, må du henvende deg til din lokale politistasjon. Du må ta med deg:

 • en ny helseattest, som du får hos legen din
 • et bilde som er stemplet av legen din
 • det gamle førerkortet ditt

Kan du bruke det grønlandske førerkortet ditt i Danmark?

Du kan bruke det grønlandske førerkortet ditt i Danmark på ferie. Hvis du har flyttet til Danmark, er det grønlandske førerkortet gyldig i 180 dager etter flyttingen. Deretter må du få byttet det i et dansk førerkort. For å få byttet det må du avlegge en kontrollerende førerprøve eller ha gjennomført to kjøretimer med en dansk kjørelærer.

Grønlandsk førerkort i Norden

Hvis du flytter til et annet nordisk land og har grønlandsk førerkort, må du søke om å bytte førerkort i det nye bostedslandet. Det kan være ulike regler for hva som må til for å få byttet et grønlandsk førerkort. 

Internasjonalt førerkort

Hvis du oppholder deg i land utenfor EU/EØS, må du ha internasjonalt førerkort. Hvis du har grønlandsk førerkort, kan du ikke få utstedt internasjonalt førerkort. Du kan derimot få internasjonalt førerkort hvis du har dansk førerkort. For å få internasjonalt førerkort må du henvende deg til politiet og ta med:

 • det danske førerkortet ditt
 • et passfoto
 • 25 DKK

Kan du bruke det utenlandske førerkortet ditt på Grønland?

Hvis du flytter til Grønland, må du ha grønlandsk førerkort. Hvis du har dansk førerkort eller førerkort fra et nordisk land eller et annet EU-land, kan du uten videre få utstedt et grønlandsk førerkort på din lokale politistasjon. Du må ta med deg:

 • førerkortet ditt
 • et egnet bilde
 • det utfylte søknadsskjemaet

Det koster 200 DKK å få utstedt et grønlandsk førerkort.

Hvis førerkortet ditt ikke er fra et EU-land, kan du måtte vise legeattest og avlegge en orienterende førerprøve før du får grønlandsk førerkort. Det kan din lokale politistasjon fortelle deg mer om.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.