Að starfa í Finnlandi

Työnhaku ulkomailla
Hér eru upplýsingar sem komið geta að notum ef þú hyggur á eða ert um það bil að hefja störf í Finnlandi.

Þessi síða beinir þér áfram á upplýsingasíður um atvinnuleit í Finnlandi, atvinnuleysisbætur og atvinnuleysissjóði, stéttarfélög, almannatryggingar í ýmsum aðstæðum á vinnumarkaði, sjúkradagpeninga, endurhæfingu og réttindi launafólks og skyldur í Finnlandi, auk upplýsingasíðna um skatt af launatekjum.

Kynntu þér einnig efni síðunnar Að flytja til Finnlands, en þar eru almennar ráðleggingar varðandi flutninga til Finnlands.

Starfstengd réttindi og skyldur

Borgarar norrænna ríkja þurfa ekki dvalar- eða starfsleyfi til að dvelja eða starfa í Finnlandi. Þó gilda ákveðin skilyrði fyrir borgara ESB eða EES-landa utan Norðurlanda, sem og borgara annarra ríkja utan Norðurlanda, sem vilja dvelja eða starfa í Finnlandi. Nánari upplýsingar eru á síðunni Dvalar- og starfsleyfi í Finnlandi.

Þegar komið er til starfa í Finnlandi getur vinnuveitandi í flestum tilvikum metið þá starfshæfni sem erlend námsgráða veitir umsækjanda, en í sumum starfsgreinum þarf námið að baki gráðunni að vera formlega viðurkennt innan fagsins til að það veiti starfsréttindi í Finnlandi. Nánari upplýsingar eru á síðunni Að fá prófgráður frá öðrum löndum metnar og viðurkenndar í Finnlandi

Upplýsingar um starfssamninga, ráðningarsamninga og fleira eru á síðunni Réttindi og skyldur launafólks. Upplýsingar um stéttarfélög sem gæta hagsmuna launafólks eru á síðunni Atvinnuleysissjóðir og stéttarfélög í Finnlandi.

Atvinnuleit

Hægt er að sækja um vinnu í Finnlandi frá öðru landi eða eftir að komið er til Finnlands. Nánari upplýsingar eru á síðunni Atvinnuleit í Finnlandi.

Einnig er hægt að koma til Finnlands meðan á atvinnuleit stendur og fá þar atvinnuleysisbætur, en þá þarf að skrá sig atvinnulausan í brottfararlandinu með góðum fyrirvara. Nánari upplýsingar eru á síðunni um atvinnuleysisbætur í þínu heimalandi.

Ef þú þiggur atvinnuleysisbætur frá Finnlandi og langar að halda til atvinnuleitar í öðru norrænu landi skaltu kynna þér efni síðunnar Atvinnuleysisbætur í Finnlandi.

Atvinnuleysisbætur

Dagpeningar til atvinnulausra í Finnlandi eru greiddir samkvæmt tveimur mismunandi kerfum. Verði einstaklingur atvinnulaus getur hann fengið tekjutengdar atvinnuleysisbætur úr sínum atvinnuleysissjóði. Eigi viðkomandi ekki réttindi í neinum atvinnuleysisjóði á hann rétt á grunnbótum frá finnsku almannatryggingastofnuninni (Kansaneläkelaitos eða Kela). Einstaklingar sem ekki eiga rétt á atvinnuleysisbótum geta fengið vinnumarkaðsstyrk. Nánari upplýsingar eru á síðunum Atvinnuleysisbætur í Finnlandi og Atvinnuleysissjóðir og stéttarfélög í Finnlandi.

Almannatryggingar launafólks

Þú getur smellt á tenglana hér að neðan og fundið frekari upplýsingar um vinnumál og almannatryggingar í Finnlandi.

Átt þú rétt á almannatryggingum í Finnlandi?

Flutningar til Finnlands vegna vinnu veita að jafnaði rétt til finnskra almannatrygginga frá upphafi vinnutímabils. Þó eru ýmsar undantekningar frá þeirri reglu, sem fjallað er um á síðunni Almannatryggingar þegar komið er til starfa í Finnlandi.

Starfir þú einnig í öðru landi auk Finnlands getur þú fundið upplýsingar um almannatryggingar á síðunni Að starfa samtímis í Finnlandi og öðru landi. Ef þú ert útsendur starfsmaður finnur þú réttar upplýsingar á síðunni Útsendir starfsmenn í Finnlandi. Sért þú fræðimaður eða þiggir styrk vegna náms eða fræðilegra rannsókna finnur þú upplýsingar á síðunni Rannsóknastarf og styrkþegar í Finnlandi.

Hvaða þjónustu almannatryggingakerfisins átt þú rétt á sem launamaður í Finnlandi?

Upplýsingar um finnskar almannatryggingar og rétt á heilbrigðisþjónustu, svo og sjúkradagpeninga og endurhæfingu, eru á síðunum hér fyrir neðan.

Skattlagning

Skattar af launatekjum eru almennt greiddir til landsins sem starfað er í. Almennt skattskyldir einstaklingar í Finnlandi greiða þar stighækkandi skatt af tekjum sínum, sem þýðir að skattprósenta hækkar með vaxandi tekjum. Einstaklingar með takmarkaða skattskyldu greiða tekjuskatt af launatekjum sínum eins og aðrir. Nánari upplýsingar eru á síðunni Skattar í Finnlandi og á norrænu skattagáttinni, Nordisk eTax.

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna