Sykehjelp ved midlertidig opphold i Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland
Her kan du lese om hvilke helseytelser du har rett til under midlertidig opphold i Grønland.

Er du på midlertidig opphold i Grønland, har du rett til nødvendig sykehjelp hvis du bor innenfor riksfellesskapet eller er omfattet av Nordisk konvensjon om trygd. Det dekker behandling og opphold på sykehus, men ikke eventuell hjemtransport fra Grønland, som kan bli veldig dyrt. Derfor anbefaler det grønlandske helsevesenet at du tegner en reiseforsikring.

En reiseforsikring vil dekke alle utgifter som måtte oppstå i forbindelse med akutt sykdom eller skade under midlertidig opphold i Grønland. I tillegg til hjemtransport fra Grønland bør du sikre deg at reiseforsikringen også dekker syketransport fra steder utenfor helårsbeboelse, hvis du planlegger å bevege deg utenfor byer og bygder.

Er du i Grønland midlertidig for å jobbe, kan du ha rett til sykehjelp gjennom arbeidsgiveren din. Noen private virksomheter tilbyr sykeforsikring for de ansatte.  

Hvis du bor i Danmark eller på Færøyene

Hvis du er bosatt innenfor riksfellesskapet, har du rett til sykehjelp under midlertidig opphold i Grønland. Du må imidlertid ta med dokumentasjon for at du har rett til sykehjelp i Danmark eller på Færøyene. Ellers må du betale omkostningene selv.

 • Kommer du fra Danmark, må du ta med deg det gule helseforsikringskortet som dokumentasjon for bosted og rett til sykehjelp i Danmark.
 • Kommer du fra Færøyene, må du ta med dokumentasjon for at du har rett til helsetjenester gjennom en færøysk sykekasse. Barn under 16 år skal være dekket av foreldrenes sykekasse.

Sykehjelp gjelder ved akutt oppstått sykdom, akutt forverret kronisk sykdom samt ulykker og gir deg rett til gratis å motta:

 • legehjelp
 • sykehusbehandling
 • reseptpliktig medisin
 • akutt tannbehandling hos offentlige tannleger og bare for akutte tilfeller som eksempelvis tannbyller, knekte plomber, knekte tenner og lignende.
 • legeordinert transport fra bygd eller annen helårsbeboelse til regionsykehus eller landshospital

Sykehjelpen gir deg ikke rett til:

 • gratis hjemtransport til Færøyene eller Danmark
 • gratis transport fra områder uten helårsbeboelse til regionsykehus, landshospital eller helsebehandling utenfor Grønland

Hvis du er bosatt i det øvrige Norden

Kommer du fra Sverige, Finland, Norge, Island eller Åland, har du ifølge Nordisk konvensjon om trygd rett til nødvendig sykehjelp under midlertidig opphold i Grønland. Det er behandlende lege i Grønland som vurderer om sykehjelpen er nødvendig sett i forhold til oppholdets varighet og sykdommens art.

Du må ta med dokumentasjon for at du har rett til sykehjelp i hjemlandet ditt. Det kan være et nasjonalt helseforsikringsbevis, europeisk helsetrygdkort eller lignende. Uten dokumentasjon må du betale alle omkostningene selv.

Som nordisk statsborger har du rett til gratis sykehjelp, som innebærer:

 • legehjelp
 • behandling på sykehus
 • legeordinert medisin
 • tannbehandling hos offentlige tannleger ved akutte tannproblemer, som tannbyller, knekte tenner, knekte plomber og lignende
 • legeordinert transport fra bygd eller annet sted med helårsbeboelse til regionsykehus eller landshospitalet i Nuuk.
 • merutgifter til hjemtransport, hvis en lege vurderer at du på grunn av sykdom eller skade er nødt til å reise hjem på en dyrere måte enn opprinnelig planlagt. Du må altså selv betale det en vanlig enkeltbillett til ditt hjemland koster, mens behandlende sykehus eller myndighet betaler merutgiftene

Som nordisk borger har du ikke rett til:

transport fra steder uten helårsbeboelse til nærmeste regionsykehus

Hvis du er bosatt i et EU/EØS-land

Under midlertidig opphold i Grønland har du som EU/EØS-borger rett til nødvendig sykehjelp. Om sykehjelpen er nødvendig, vurderes av behandlende lege.

Kommer du fra et EU/EØS-land, må du ta med deg dokumentasjon for at du har rett til sykehjelp i hjemlandet ditt, for eksempel europeisk helsetrygdkort, helseforsikringskort eller lignende. Hvis du ikke tar med dokumentasjon, vil du bli avkrevd full betaling for behandling.

Den nødvendige sykehjelpen du som EU/EØS-borger har rett til, omfatter:

 • legehjelp
 • behandling på sykehus
 • legeordinert medisin
 • akutt tannbehandling gjennom den offentlige tannpleien i forbindelse med akutt oppståtte tannproblemer, for eksempel tannbyller eller knekte tenner og plomber.
 • legeordinert transport fra bygd eller steder med helårsbeboelse til nærmeste regionsykehus eller landshospitalet i Nuuk.

Som EU/EØS-borger har du ikke rett til:

 • gratis hjemtransport til hjemlandet ditt

gratis transport utenfor helårsbebygde områder til nærmeste regionsykehus, landshospital eller behandlingsinstitusjoner utenfor Grønland

Verden ellers

Grønland har ikke inngått internasjonale avtaler om sykehjelp med verden ellers. Derfor må reisende fra et land utenfor Norden eller EU på midlertidig opphold i Grønland selv betale for all behandling og transport i forbindelse med sykehjelp. Derfor er reiseforsikring absolutt nødvendig.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.