Familjepension till efterlevande i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet
Här kan du läsa om familjepension i Finland vid anhörigs död. Reglerna gäller också Åland.

Familjemedlemmar till en avliden person kan få familjepension från Folkpensionsanstalten (FPA), antingen i form av efterlevandepension eller barnpension. Du kan också får familjepension från annat håll än FPA eller en arbetspensionsanstalt, till exempel från ett trafikförsäkringsbolag. Familjepensionerna ger familjerna ekonomiskt stöd.

Om den avlidna var socialförsäkrad i Finland, kan familjepension betalas till efterlevande make eller maka och barn även om de är bosatta utomlands.

Efterlevandepension

Arbetspensionsanstalterna betalar ut efterlevandepension oberoende av din ålder. Efterlevandepension från arbetspensionsanstalten baserar sig på den arbets- eller företagarpension som din make eller maka intjänat, men din egen inkomst kan minska beloppet. Du kan samtidigt få efterlevandepension från både FPA och arbetspensionssystemet.

Barnpension

Arbetspensionsanstalterna betalar ut barnpension till barn som är under 18 år. Pensionen grundar sig på den arbetspension som vårdnadshavaren intjänat före sin död. FPA betalar barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp till barn under 18 år.

Närmare information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.