Studiestöd i Finland

Opintotuki Suomessa
Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier om du kommer till Finland från ett annat nordiskt land för att studera. Du kan också läsa om finskt studiestöd. Dessutom kan du läsa om måltidsstödet, som garanterar billiga måltider för studerande i Finland.

Studiestöd för utländska medborgare

Om du kommer till Finland från ett annat nordiskt land för att studera får du i regel studiestöd från hemlandet.

Om du inte är finsk medborgare kan du endast få studiestöd från Finland om du är permanent bosatt i Finland av någon annan anledning än studier (exempelvis på grund av arbete, familjeband eller återflyttning). Om du har blivit antagen till en utbildning i Finland innan du folkbokfört dig i landet och inte har någon annan grund till att uppehålla dig i landet kan du inte få studiestöd från Finland.

Måltidsstöd

Alla som studerar i Finland har rätt till måltidsstöd. Tack vare måltidsstödet kan priserna på studentrestaurangerna hållas låga. Du får det rabatterade priset vid uppvisande av studentkort eller FPA:s måltidsstödkort vid kassan i studentrestaurangerna.

Även om du får studiestöd från ett annat land har du rätt till måltidsstöd.

Studiestöd i Finland

Finskt studiestöd ges till dig som studerar på heltid efter grundskolan. Studiestödet består av

  • studiepenning (studiebidrag)
  • studielån med statsborgen.

Du ansöker om studiestöd i Finland hos FPA.

Om du studerar och bor i Finland kan du från och med den 1 augusti 2017 få allmänt bostadsbidrag. I vissa fall ingår även bostadstillägg i studiestödet. Mer information får du hos FPA.

Förutsättningar för att kunna få studiestöd

De allmänna förutsättningarna för att kunna få studiestöd är:

  • att du blivit antagen som studerande vid en läroanstalt
  • att du studerar på heltid
  • att dina studier går framåt
  • att du har behov av ekonomiskt stöd.

Studiestödet för läsåret betalas normalt ut mellan augusti och maj. Studiestöd för sommarstudier måste du ansöka om separat.

Inkomstgränser för studerande

Det finns särskilda inkomsttak för att ha rätt till studiestöd, det vill säga hur mycket du får tjäna utöver stödet. Det bör du tänka på om du arbetar vid sidan av studierna. Om du tjänar över inkomstgränsen får du betala tillbaka en del av studiestödet.

Finskt studiestöd utomlands

Du kan på vissa villkor få studiestöd från Finland även om du genomför en del av eller hela examen på en läroanstalt utomlands. Studier eller arbetspraktik utomlands ska ingå i en finsk examen, eller så måste examen motsvara en studiestödsberättigad utbildning i Finland. Till skillnad från studerande i Finland kan du som studerar utomlands få studiestödets bostadstillägg för att täcka dina boendekostnader.

För en examen som i sin helhet genomförs utomlands kan i regel endast finska medborgare få studiestöd. Men i vissa fall är det även möjligt för utländska medborgare.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.