Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

Flytte til Grønland

Værktøj på anlægsarbejder på Island

Arbeide på Grønland

skibe ved havnen Sikuki i Nuuk

Tollregler på Grønland

Biler i kø ved passet, Nuuk

Bil på Grønland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015

Studere på Grønland

Flytte fra Danmark til udlandet

Flytte fra Grønland til utlandet

Bil i Norge

Førerkort på Grønland

Father and daughter in Nuuk

Grønlandsk barnebidrag

Børn med funktionsnedsættelse

Støtte til hjelpemidler på Grønland

People in Nuuk

Offentlig hjelp på Grønland

Unge i Norden - Grønland

Videregående utdanning på Grønland

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grønlandske pensjonssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grønlandsk uføretrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.