Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Unge i Norden - Grønland

Videregående utdanning på Grønland

Universitetet i Nuuk

Høyere utdanning på Grønland

Foto: Fiskleverans på Brættet, Nuuk, Grönland

Virksomhet på Grønland

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grønlandske pensjonssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grønlandsk uføretrygd

Boligblokke i Nuuk

Grønlandsk alderspensjon

Grönland/Greenland

Utdanningsstøtte på Grønland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Det grønlandske utdanningssystemet

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk børnetilskud

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnepass på Grønland

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.