Kom-ihåg-lista för dig som ska flytta till Finland

Suomeen muuttajan muistilista
Här hittar du information om vilka förberedelser som krävs när du ska flytta till Finland och vad du ska göra när du kommer till Finland. Vad som behöver ordnas beror bland annat på om du ska flytta tillfälligt eller permanent.

Flyttanmälan i Finland

Permanent flytt eller tillfällig flytt som varar i över tre månader ska anmälas till magistraten i Finland. Du besöker magistraten personligen och har en officiell identitetshandling med dig, exempelvis en officiell legitimation eller ett pass.

Om du flyttar till Finland för att arbeta i mindre än sex månader ska du själv anmäla flytten även till Skatteförvaltningen. Kom även ihåg att kontakta Skatteförvaltningen i Finland när du återvänder till hemlandet.

Arbetstagare

Folkbokföring i de nordiska länderna

Enligt det nordiska folkbokföringsavtalet ska alla som bor i de nordiska länderna endast vara folkbokförda i ett av de nordiska länderna. Hur folkbokföringen sker regleras alltid av de bestämmelser som gäller i det land du flyttar till.

Om du flyttar för att studera heltid fortsätter du i regel att vara folkbokförd i hemlandet.

Om du bor i två länder samtidigt ska du folkbokföra dig i det land där du tillbringar den största delen av tiden (minst 183 dagar om året).

Social trygghet

Om du kommer som arbetstagare till Finland från ett annat nordiskt land övergår du i regel till att omfattas av det sociala trygghetssystemet i det nya landet från och med den dag du påbörjar arbetet. Arbetet ska dock pågå i minst fyra månader och uppfylla minimikraven. För att omfattas av den social tryggheten ska du alltid ansöka specifikt om det hos den ansvariga myndigheten. I Finland är det FPA som ansvarar för den sociala tryggheten.

Studerande

Om du åker till ett annat nordiskt land för att studera fortsätter du i regel att omfattas av den sociala tryggheten i hemlandet. Om du studerar i Finland fortsätter du att få studiestöd från ditt hemland.

Om du som studerande arbetar vid sidan av studierna övergår du i regel till att omfattas av den sociala tryggheten i det land du arbetar i, förutsatt att du uppfyller minimikraven för arbete i landet. Om du är forskare och utöver stipendium även får lön omfattas du av den sociala tryggheten i det land du arbetar i.

Utstationerade arbetstagare

Utstationerade arbetstagare som skickats från ett annat nordiskt land till Finland omfattas av den sociala tryggheten i hemlandet. Mer information får du från socialförsäkringsmyndigheten i hemlandet.

Om du vistas tillfälligt i Finland

Om du vistas tillfälligt i Finland utan arbete fortsätter du att omfattas av det sociala trygghetssystemet i hemlandet och kan skaffa dig det europeiska sjukförsäkringskortet i hemlandet. Med det europeiska sjukförsäkringskortet får du sjukvård samma villkor och till samma pris som landets övriga invånare i Norden, i samtliga EU- och EES-länder samt i Schweiz.

Pensionärer

En flytt påverkar inte utbetalningen av din pension, men den påverkar beskattningen. Dessutom påverkas pensionsförmånerna av om du som pensionär arbetar i ett annat nordiskt land. Mer information om beskattning får du hos Nordisk eTax. Mer information om pensionsförmåner får du i Sverige hos Försäkringskassan, i Norge hos NAV, i Danmark hos kommunerna och Island hos Tryggingastofnun. I Finland får du information hos FPA.

Beskattning

Om du under din vistelse i Finland arbetar får du ett skattekort från skattekontoret i den kommun du flyttar till. Studerande som inte arbetar behöver inget skattekort.

För att få skattekortet behöver du ett personnummer. Om vistelsen är tillfällig (till exempel sommarjobb) får du ett tillfälligt personnummer som du tilldelas när du hämtar skattekortet.

Kom ihåg att även anmäla din inkomst utomlands till skattemyndigheten i ditt hemland. Skattemyndigheterna i ditt hemland ger dig vägledning i frågor som handlar om hur du ska fylla i skattedeklarationen om du har flyttat. 

Även den nordiska skatteportalen innehåller nyttig information om beskattning i de olika nordiska länderna på alla fem länders språk. På portalen har man tagit hänsyn till olika flyttsituationer och du hittar specifik information för studerande, arbetstagare och pensionärer samt för dem som har tillgångar i ett annat nordiskt land. Under avsnittet Vanliga frågor på skatteportalen kan du även själv ställa frågor till experter på skatteförvaltningarna i de olika nordiska länderna.

Arbetslöshetskassa

Man kan säga att arbetstagare normalt tillhör en a-kassa i det land de arbetar i. Du kan alltså inte fortsätta att tillhöra a-kassan i hemlandet om du har flyttat utomlands för att arbeta.

När du flyttar, ta direkt kontakt med en a-kassa för din bransch i det nya landet.

Mer information hittar du på sidan Facoförbund i Finland.

Att flytta över tidigare försäkringsperioder till ett annat land

För att försäkra dig om att du omfattas av arbetslöshetsförsäkring även i ditt nya hemland och inte blir dubbelförsäkrad kan du ta med dig din arbetshistoria till ditt nya hemland. Du flyttar över försäkringsperioder via U1-blanketten som du får från a-kassan eller socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland. Motsvarande blankett behövs när du återvänder till hemlandet efter att ha arbetat utomlands.

Mer information får du från arbetsförmedlingen och socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland samt från a-kassan.

Rätten att räkna samman försäkrings- och arbetsperioder från olika länder gäller både arbetstagare och egenföretagare.

Arbetslös arbetssökande

Om du är arbetslös arbetssökande som blivit arbetslös i ett EU-/EES-land kan du komma till Finland för att söka jobb i högst sex månader med arbetslöshetsförmån från det land du kommer från. För detta måste du ha med dig blankett U2 från avreselandet. Under tiden som arbetssökande i Finland omfattas du av det sociala trygghetssystemet i det land där du senast arbetade. Du kan inte samtidigt omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland.

Mer information får du från arbetsförmedlingen och socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland samt från a-kassan.

Annat att tänka på

När det gäller frågor om flyttgods som du ska föra in i det nya hemlandet bör du kontakta den finska tullen. Inom EU gäller fri rörlighet för flyttgods. Du behöver alltså inte göra någon anmälan till tullen.

Införsel och registrering av bil samt tullavgifter får du mer detaljerad information om från tullen. Ett körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land gäller även i Finland.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.